Bouwindustrie

Bouwindustrie
Dakpannen, gevel- en bakstenen, spanbeton, cement, tegels, gipsplaten,… de bouwindustrie levert een belangrijke bijdrage aan het zakencijfer van ATS Groep. Dit zowel in de domeinen elektriciteit, mechanica als distributie. Onze hydraulica- en automatiseringactiviteiten zijn hier een belangrijke troef.