BESS: de vertaling van een investering naar een besparing.

4 juni 2018 in Innovatie
BESS: de vertaling van een investering naar een besparing.

Batterijopslag verhoogt de flexibiliteit

Het hoofddoel van het batterijsysteem op de nieuwe ATS site aan de Langerbruggekaai, is het verhogen van zelfconsumptie van elektriciteit uit PV. Concreet kan gesteld worden dat de elektriciteit opgewekt uit PV anno 2018, 3 tot 4 keer goedkoper is dan de energie vanuit het elektriciteitsnet. Bovendien geven studies aan dat tegen 2030 de elektriciteitsprijs tussen de 125% en 200% zal stijgen. Met de installatie van de BESS, wordt geraamd dat het zelfverbruik op de eigen ATS‑site zal stijgen van 40% naar 64%. In totaal wordt dus een bijkomende 24% van de energieconsumptie op de nieuwe site voorzien met energie die tot 4 keer goedkoper is.

 

Intelligentie is key

In een residentiële installatie regelt de thermostaat de verwarming. Bij een verkeerde regeling kan het voorvallen dat er toch meer energie verbruikt wordt, zelfs bij een hoogrendementsinstallatie. Dezelfde redenering geldt voor een BESS: op basis van weersvoorspellingen, de huidige en geschatte elektriciteitsprijs op de markt, het geschatte verbruik enz. zal het systeem zich intelligent op- en ontladen.

Hiervoor rekent ATS op een service provider die een in-de-cloud-gebaseerd Energy Management Systeem (EMS) zal uitwerken op basis van MiSo (multiple input– single output). Voor de input is de interactie met de elektriciteitsmarkt essentieel en speelt EDF Luminus een prominente rol.  Via een eigen ontwikkeld Dataflow Management Systeem (DMS) in een Siemens gebaseerd Desigo CC systeem, zal dit EMS de relevante data ontvangen. Op basis hiervan worden semi autonome beslissingen genomen om de efficiëntie van de batterij te vergroten.

 

De cloud?

ATS is zich als installateur bewust van de risico’s van cloud based computing in kritische industriële omgevingen. Noch de cloud noch het BESS‑systeem mag een impact hebben op de continuïteit van de processen aangezien dit nog steeds de kern vormt van de bedrijfsstrategie.  Daarom heeft ATS doelbewust gekozen voor de ontkoppeling van het Building Management en de BESS.

Naast de ontkoppeling van het EMS van de BESS voor de overige processen, worden verschillende beveiligingen ingebouwd. Zo is er een intelligente temperatuurbewaking op de transformator die de belasting op de BESS gekoppelde wikkeling vermindert door de stroom te reduceren. Bij overgaan naar eilandwerking wordt de BESS invertor aangestuurd zodat er, zelfs bij afwezigheid van het net, toch voorrang wordt gegeven aan de PV-energie om de batterij zo lang mogelijk te sparen en de autonomie van de installatie te vergroten.

Concreet, het concept is volledig uitgewerkt. De levering van de batterij en de praktische integratie is voorzien voor dit najaar om volledig operationeel te zijn tegen eind 2018.

Ben je benieuwd naar het vervolg van dit verhaal? Registreer u via volgende link: Nieuwsbrief