Glasvezelnetwerk d.m.v. Blowtube systeem bij Volys

APS nv werd gecontacteerd voor de aanleg van een nieuwe backbone uit glasvezel voor de beveiliging en een update van het datanetwerk.

Volys wilde een installatie met toegangscontrole voor voertuigen en personen, in combinatie met camerabewaking rond hun buitenperimeter.

Om die componenten en camera's aan te sluiten was een glasvezelnetwerk nodig rond het bedrijf.

APS nv stelde voor om niet te werken met een vast type glasvezelkabel, maar met hun Blowtube systeem. Je kan er makkelijk en zeer flexibel aftakkingen mee realiseren. Het blaassysteem bestaat uit een bundeling van kleine buisjes die in één grotere buis samenzitten. De vezels worden in dit ABF systeem (=Air Blown Fiber) enkel geblazen in de buizen wanneer dat nodig is.

ABF biedt op 3 manieren kostenvoordelen ten opzichte van conventionele bekabeling : de beslissing om vezels te kopen kan ten eerste worden uitgesteld tot de vezel daadwerkelijk nodig is. Ten tweede elimineert het de hoofdzaak voor splicing- en interconnectie punten. Als derde kan - eenmaal het 'tube-netwerk' geplaatst is - een upgrade van het netwerk op bijzonder efficiënte en goedkope manier uitgevoerd worden.  Met dit systeem kan je tot 1,2 km ver gaan.

Quasi gelijktijdig met het glasvezelnetwerk, heeft APS ook het intern datanetwerk in het bedrijf een update gegeven. Die installatie was in de loop der jaren wat gedateerd geraakt en kende een eerder chaotische opbouw met de bijhorende problemen: de structuur was onoverzichtelijk, de documentatie ontbrak, datakasten stonden op ongelukkig gekozen locaties,… . Bovendien werden in de loop der jaren steeds maar zaken bijgeplaatst, waardoor er eigenlijk niemand nog echt volledig op de hoogte was van hoe de installatie exact in elkaar zat. Dat alles leidde tot nodeloos tijdsverlies als er zich een probleem voordeed.

De productie heeft quasi niet geleden onder de ombouw van het systeem, voor de klant zeer belangrijk was.

Sector: